Autokary Becker Reisen. Tanie Bilety Autokarowe online


Idź do treści

Bagaż w Becker Reisen. Zasady Przewozu Bagażu.

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU
Firmy EuroBus online w Hamburg – znaki towarowe: EuroBus online, Becker Reisen (dalej zwanej PRZEWOŹNIKIEM)
(pełny tekst)
obowiązujące od dnia 01.06.2009 r.


BAGAŻ W BECKER REISEN:

- Każdy Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym 2 sztuk bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 180 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 30 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, mieszczącego się na półce bagażowej.

- Za każdy bagaż przekraczający powyższe limity, oraz dodatkowy bagaż (nadbagaż) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.


- Pasażer powinien zadbać, aby na przewożonym bagażu zarówno bezpłatnym jak i płatnym został umieszczony odpowiedni odcinek kuponu bagażowego zawierający jego imię i nazwisko.

- PRZEWOŹNIK ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.

- O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa autokaru.


- Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.


- Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo PRZEWOŹNIKOWI lub narażać podróżnych na niewygody. PRZEWOŹNIK w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.


- Wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu ograniczona jest do kwoty aktualnej ceny biletu za przejazd. Odszkodowanie będzie wypłacone jedynie pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania bagażu w autokarze (oznaczenie bagażu kuponami bagażowymi). Tryb i zasady wypłacania odszkodowania określają przepisy prawa przewozowego.


- PRZEWOZNIK nie odpowiada za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.


- PRZEWOZNIK nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w autokarze po zakończeniu podróży.


- PRZEWOŹNIK nie odpowiada za bagaż podręczny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy PRZEWOŹNIKA i została udowodniona przez Pasażera.

- PRZEWOŹNIK nie odpowiada za utrate bagażu w przypadku jego kradzieży. PRZEWOŹNIK nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych PRZEWOŹNIK zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.

- Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszt przechowywania bagażu w wysokości równowartości 2 EURO za każdy dzień ponosi podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.


Becker Reisen | Autokary Niemcy | Autokary Holandia | Autokary Belgia | Autokary Dania | Autokary Francja | Autokary Norwegia | Autokary Szwecja | Bilety Międzynarodowe Euroticket | Bilety Międzynarodowe Voyager | Bagaż w Becker Reisen | Bilety Krajowe | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego